Čaromocná slova

Při hlubinně psychologické práci a v běžném životě mnohdy potřebujeme co nejpřesněji formulovat náš záměr. Marion Weinstein ve své knize/ Pozitivní magie/ (Votobia 1997) předkládá slovosled, který považuji za dokonalý. Za přečtení stojí celá kniha. Budiž vám to k užitku. Ze svobodné vůle a pro všeobecné blaho.

Čaromocná slova

Čaromocná slova v čarodějném duchu

Čaromocná slova ve vědeckém duchu

Čaromocná slova pro druhého

Čaromocná slova pro zrušení negativního

Čaromocná slova pro nalezení lásky

Čaromocná slova pro získání zaměstnání

Čaromocná slova pro moudrost a bohatství

Čaromocná slova pro peníze a materiální blahobyt

Čaromocná slova pro vzájemnou výměnu služeb