Čaromocná slova ve vědeckém duchu


Základní Čarodějnická slova ve „vědeckém“ duchu.


Existuje jediná tvůrčí životní Síla Univerza.

Jež zahrnuje i dokonalé naplnění.

A já (vaše jméno), tímto dávám pokyn své podvědomé mysli,

Využít této Síly k dokonalému naplnění sebe sama,

Pro všeobecné blaho,

A ze svobodné vůle.

A nyní uvádím tato Slova do Zákona příčin a následků.