Čaromocná slova pro vzájemnou výměnu služeb


Čaromocná slova-vzájemná výměna služeb.

Je Jediná Síla

Jež je dokonalým tokem energie a vzájemné pomoci.

A já, (jméno), dokonalý projev této Síly,

Prožívám tento dokonalý proud energie a vzájemné pomoci prostřednictvím dokonale rovnocenné výměny služeb a tou pravou osobou (osobami).

Jmenovitě k sobě volám (lékaře, zedníka, poradce, pomocníky, atd.)

Ke vztahu, který bude k všeobecnému blahu

Ze svobodné vůle všech.

A tak se staň.