Čaromocná slova pro zrušení negativního


Zrušení negativního


Je Jediná Síla.

A tato Síla je dokonalým naplněním.

A ( jméno osoby), jsem (nebo je) dokonalou manifestací této Síly.

Dokonalé naplnění je tedy i jeho (její) naplněním, právě ted´a právě tady.

Já (on, ona) tímto ruším všechny negativní příčiny, následky, projevy, formy a podstaty své úzkosti.

A dokonalé naplnění je i mým (jeho, její) naplněním.

Pro všeobecné blaho,

V souladu se svobodnou vůlí všech.

Tak se staň.