Čaromocná slova pro peníze a materiální blahobyt


Čaromocná slova-peníze a materiální blahobyt.

Je Jediná Síla

Která je dokonalým dostatkem a spokojeností.

A já (jméno), jsem dokonalým projevem této síly.

Tato síla, jež pracuje pro mne a skrze mne, mi zajistí veškerý dostatek a spokojenost, které jsou pro mě tím nejlepším.

Volám k sobě a vytvářím ve svém životě vše, co potřebuji ve Světě forem, abych uspokojil(a) své potřeby.

To se může stát jmenovitě prostřednictvím peněz.

Tímto ruším veškeré příčiny, následky, projevy, formy, podstatu a každý kanál v sobě,

Které by mohli bránit správnému toku hojnosti do mého života.

Tímto uvádím do rovnováhy veškeré zdroje vesmíru,

Pro všeobecné blaho,

Ze svobodné vůle všech,

A prohlašuji, že hluboce chápu, jaké jsou mé potřeby a jak je naplnit.

Volám k sobě zdroje, jichž je třeba právě dost,

S vědomím, že nikomu neubližuji

A že sám(a) nijak nestrádám,

Mám právě dost.

Tak se staň.